OKAZJA - Firma krajewski Dziennik zajęć przedszkola 2017 [men-i/1]
P rzedmiotem tej transakcji jest Dziennik zajęć przedszkola (oddziału przedszkolnego), Dziennik ma 160 ponumerowanych stron, jest trwale oprawiony w solidne okładki, dostępnych jest 5 wersji kolorystycznych okładek. W dzienniku jest miejsce na odnotowanie godzin uczęszczania dziecka na zajęcia i godzinowe sprawdzanie obecności. Dziennik jest przeznaczony dla grupy 30 dzieci. Jest w pełni zgodny z wymogami Men.=

Zawartość Dziennika:

 1. Ramowy rozkład dnia / 1 strona
 2. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych / 1 strona - 3 tabele
 3. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej / 94 strony
 4. informacje osobowe dzieci i rodziców / opiekunów prawnych / 2 strony
 5. dane o dziecku / 1 strona
 6. Wykaz obecności dzieci na zajęciach (w procesu 11-godzinowym) / 50 stron
 7. Roczny plan współpracy z rodzicami / 1 strona (15 wpisów)
 8. Wycieczki / 1 strona (15 wpisów)
 9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 2 strony
 10. Wykaz frekwencji / 1 strona
 11. Uwagi / 1 strona

Pobierz plik PDF i wydrukuj przykładowe strony dziennika

Podobne produkty